Politica de Confidențialitate

I. INFORMATII GENERALE

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre principalele noastre preocupari.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii acestui site.

II. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

II.1. Daca sunteti client al site-ului, DELTATEL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

II.2. Daca sunteti vizitator al site-ului, DELTATEL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / cere oferta / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII

III.1. Daca sunteti client al site-ului, DELTATEL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba DELTATEL in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al DELTATEL de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

IV. DURATA PENTRU CARE VA PRELUCRAM DATELE

Ca principiu, DELTATEL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

V. DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, DELTATEL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina DELTATEL in desfasurarea activitatii prin intermediul site-ului (rezervari online), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre DELTATEL prin intermediul site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate catre DELTATEL pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre DELTATEL, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Train To Excelence cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre DELTATEL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  1. acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  3. in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  4. in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  5. in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  6. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
  1. persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  2. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre DELTATEL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.