Responsabilitate socială

Dorim să ne îmbunătățim în continuu performanţele şi să asigurăm pentru clienţii noştri, lucrări, care să le depăşească aşteptările. Toate acestea în condiţii de eficienţă economică şi de profit respectând principiile responsabilității sociale si a conditiilor de muncă.

În acest scop:

 • ne conformăm cu toate cerințele Sistemului de Responsabiliate Socială
 • respectăm legislația națională și internațională, aplicabilă si alte cerințe la care am subscris precum și principiile internaționale în domeniul responsabilității sociale și a condițiilor de muncă;
 • nu utilizăm muncă forţată, obligatorie sau muncă prestată de copii, direct sau indirect;
 • respectăm libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă a salariaților;
 • asigurăm securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă;
 • eliminăm orice formă de discriminare și practicile disciplinare;
 • respectăm timpul de muncă și principiile remunerării în conformitate cu prevederile legale.

Urmare a unui audit realizat în domeniul Responsabilității Sociale de compania internațională EcoVadis compania noastră a obținut următoarele rezultate:

 • Medalia de Aur: Ca o recunoastere a eforturilor depuse de DELTATEL SRL in domeniul Responsabilitatii Sociale EcoVadis a decernat in luna August 2019 Medalia de Aur companiei noastre
 • Mediu înconjurator: DELTATEL SRL se află în topul 6% dintre furnizorii evaluați de către EcoVadis la categoria „Întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor”
 • Practică lucrativă: DELTATEL SRL se află în topul 9% dintre furnizorii evaluați de către EcoVadis la categoria „Întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor”
 • Practică în afaceri: DELTATEL SRL se află în topul 14% dintre furnizorii evaluați de către EcoVadis la categoria „Întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor”
 • Achiziții: DELTATEL SRL se află în topul 5% dintre furnizorii evaluați de către EcoVadis la categoria „Întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor”
 • Per Total: DELTATEL SRL se află în topul 2% dintre furnizorii evaluați de către EcoVadis la categoria „Întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor”
 • Per Total: DELTATEL SRL se află în topul 2% dintre furnizorii evaluați de către EcoVadis la toate categoriile.

Mai jos puteți vedea câteva corporații care au fost de asemenea auditate de EcoVadis si Certificatele obtinute :

 

Doriți să colaborăm?